Een groot aanbod aan vacatures

Speciaal voor jou geselecteerd

Meer dan 50.000 tevreden docenten

Verzuimcoordinator

Schoonhoven (0,68 fte)

Direct solliciteren op deze vacature?
Logo Willem de Zwijger College

Vacature informatie

Vakgebied: Overige functies

Startdatum: 01-09-2019

Reageren tot: 24-06-2019

Aantal fte: 0,68

Type onderwijs: Voortgezet onderwijs

Omschrijving organisatie

‘t Willem is een school voor Havo, Atheneum en Gymnasium. De school telt ongeveer 1100 leerlingen en 115 personeelsleden. De school is gehuisvest in een mooi, sfeervol gebouw en heeft een studiezaal, bibliotheek, computerruimtes en leerlingenruimte. Binnen een veilig leer- en leefklimaat bieden we de leerlingen volop de kans zich volledig te ontplooien. Daartoe hebben we een uitgebreid begeleidingsaanbod. Naast de lessen organiseren we een groot scala aan buitenlesactiviteiten.
http://www.doede.net/wordpress/witregels-in-wordpress/We verwachten van onze medewerkers een grote betrokkenheid bij en enthousiasme voor het onderwijs. We bieden goede secundaire arbeidsvoorwaarden en de school kent een intensief begeleidingstraject voor beginnende docenten.

Functieomschrijving

De WZ zoekt voor het komend schooljaar een verzuimcoördinator / leerlingbegeleider voor ca. 27 uur per week (0,6792 fte).
Als verzuimcoördinator registreert u het verzuim en absentie van leerlingen en onderneemt u actie door met hen en/of hun ouder(s)/verzorger(s) in gesprek te gaan en eventueel sancties uit te delen. U betrekt hierbij de mentor en indien nodig heeft u contact met de interne zorgorganisatie, de leerplichtambtenaar of andere externe organisaties.
Als leerlingbegeleider bent u naast de mentor het aanspreekpunt voor leerlingen als zij problemen of conflicten op of buiten school ervaren met medeleerlingen of in andere situaties. U heeft hierbij een begeleidende en eventueel een bemiddelende rol.
U werkt in het zorgteam met een zorgcoördinator, -begeleiders en een orthopedagoog. Wekelijks heeft u overleg om situaties te analyseren en gezamenlijke acties te plannen.

Wij vragen

  • beschikt over goede communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht en dat inzet in de omgang met leerlingen;
  • beschikt over pedagogische kennis en vaardigheden;
  • kennis heeft van de geldende wet- en regelgeving;
  • in staat is om op het eigen handelen te reflecteren en dit ook bij leerlingen bewerkstelligt;
  • een zinvolle bijdrage levert aan het zorgteam;
  • de christelijke identiteit van de school onderschrijft en in staat is dit in woord en daad uit te dragen.

Solliciteren kan alleen als u voldoet aan het functieprofiel!

Share via Whatsapp

Je solliciteert op Willem de Zwijger College - Verzuimcoordinator

Persoonlijke gegevens