Een groot aanbod aan vacatures

Speciaal voor jou geselecteerd

Meer dan 50.000 tevreden docenten

Leerkracht Kleuteronderwijs (OBS De Horizon)

Zoetermeer (0,8 fte)

Direct solliciteren op deze vacature?
Logo Unicoz Onderwijsgroep

Vacature informatie

Vakgebied: Leerkracht (primair)

Startdatum: Per direct

Reageren tot: 22-06-2019

Aantal fte: 0,8

Type onderwijs: Primair onderwijs

Omschrijving organisatie

De Unicoz onderwijsgroep is een stichting voor primair en voortgezet onderwijs. Vanuit de visie dat ieder kind uniek is, is er aandacht voor de talenten van de leerlingen. De scholen als leer-, werk- en leefomgeving laten zich daarbij inspireren door hun levensbeschouwelijke identiteit. De scholen zijn gefocust op vernieuwend, kwalitatief hoogwaardig onderwijs en gericht op de optimale ontwikkeling van ieder kind. Elke school heeft zijn eigen profiel dat past bij de behoeften van leerlingen en ouders.

Functieomschrijving

SBO Horizon biedt onderwijs aan ongeveer 140 leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 13 jaar. Zij ondervinden onderwijsbelemmeringen waardoor het op het regulier onderwijs niet lukt. Bij de groepskeuze van de leerling houden we rekening met leeftijd, leervorderingen, sociaal-emotionele ontwikkeling en de ondersteuningsbehoeften. Het onderwijs dat op SBO Horizon geboden wordt, vindt zijn uitgangspunten in de kerndoelen van het basisonderwijs. Het leerstofaanbod wordt, waar nodig, aangepast aan de mogelijkheden van het kind.
SBO Horizon voert een actief terugplaatsingsbeleid. Hiermee geven we vorm aan de tijdelijkheid van de toelaatbaarheidsverklaring. Wij toetsen graag met samen met ouders of Horizon de best passende plek is. Omdat wij het beste uit ieder kind willen halen.
In de kleutergroep zitten leerlingen waarvan het niet altijd duidelijk is of SBO de horizon de juiste plek voor ze is. De kleutergroep werkt dan ook nauw samen met verschillende cluster-scholen en andere vormen van onderwijs, zorg en opvang om zo samen de beste plek voor ieder kind te kunnen bepalen.


Solliciteren kan alleen als u voldoet aan het functieprofiel!

Share via Whatsapp

Je solliciteert op Unicoz Onderwijsgroep - Leerkracht Kleuteronderwijs (OBS De Horizon)

Persoonlijke gegevens