Docent AVO

Zoetermeer (0,6 fte/uur)

Direct solliciteren op deze vacature?
Logo Pleysier College

Vacature informatie

Vakgebied: AVO, Engels, Nederlands, Rekenen

Startdatum: Per direct

Reageren tot: 22-10-2019

Aantal fte/uur: 0,6

Type onderwijs: Voortgezet onderwijs

Omschrijving organisatie

Het Pleysier College verzorgt voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen van 12 tot en met 20 jaar in de regio Haaglanden. Ons onderwijs is afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van de individuele leerling: Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) voor jongeren met een gedragsstoornis en/of psychiatrische problematiek

Functieomschrijving

Wij nodigen u alleen uit te solliciteren als u voldoet aan het gevraagde functieprofiel. Andere sollicitaties zullen niet in behandeling worden genomen.

Heb jij een hart voor leerlingen die een speciale aanpak nodig hebben?

Ben je pedagogisch en didactisch sterk en geef je al enige tijd les?

Wij zoeken leraren!

 

ONDERWIJS VOOR SPECIALE LEERLINGEN
Pleysier College Zoetermeer is een bruisende school
voor speciaal onderwijs waar in kleine groepen aan
ongeveer 80 leerlingen vmbo-onderwijs (BB/KB/TL)
wordt gegeven. Onze leerlingen, die ons elke dag
uitdagen met hun gedrag, zijn 12 tot 18 jaar oud.
Kenmerkend voor onze school is een grote diversiteit
aan leerlingen. In goed overleg met de leerlingen en
hun ouders geven wij onderwijs op maat en leren we
leerlingen met de Win-Win methode hoe ze
verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun gedrag
en helpen we ze daarbij vanuit een natuurlijke,
horizontale gezagspositie.

VACATURE VOOR LERAREN
We hebben een vacature (0,6 fte) voor een
docent avo.

WE DOEN HET SAMEN
Als leraar heb je vaak een eigen vaste groep en ben
je ook mentor voor je leerlingen. In de onderbouw
geef je de AVO-vakken en speciale vakdocenten
geven de vakken beeldende vorming, beweging en
koken.
In de bovenbouw volgen de leerlingen het profiel
Economie & Ondernemen waar je mogelijk ook les
in
geeft. Je wordt ondersteund door een breed
samengesteld multidisciplinair team met onder meer
gedragswetenschappers en lerarenondersteuners.

ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF
Voor al onze leerlingen geldt dat ze aangewezen zijn
op een orthopedagogische en orthodidactische
aanpak. De leerlingen werken via een praktisch en
theoretisch programma aan verbetering van gedrag,
zelfredzaamheid, kennis en vaardigheden. Vanuit het
principe ‘één jongere, één plan’ wordt in overleg met
de jongere, de ouders/verzorgers en ketenpartners
voor elke leerling een ontwikkelingsperspectief
opgesteld, waarin de leer- en ontwikkeldoelen zijn
geformuleerd en de ondersteuningsbehoefte van de
leerling is omschreven. De leer- en ontwikkeldoelen
zijn gericht op een optimale uitstroom en volwaardige
deelname aan de maatschappij.

ONZE AMBITIE
We willen het onderwijs voor onze leerlingen nog
leerzamer en uitdagender maken. Daarom vinden we
het belangrijk dat onze nieuwe collega’s leergierig
zijn, ideeën hebben over eigentijds onderwijs en
flexibel, ambitieus, sociaal vaardig, een doorzetter en
kwaliteitsbewust zijn.
Op Pleysier College Zoetermeer werken we aan:

 • een uitdagende, betekenisvolle en stimulerende
  leeromgeving binnen en buiten de school;
 • ICT als didactische strategie voor het realiseren
  van gepersonaliseerd leren;
 • een goede transitie naar vervolgonderwijs.

  DIT BEN JIJ

 • Jouw lessen zijn opbrengstgericht: heldere lesdoelen, directe instructie, actieve betrokkenheid
  en afstemming zijn voor jou vanzelfsprekend.
 • Je beschikt over de kennis en vaardigheden voor
  een goede omgang met de specifieke problematiek van onze leerlingen of bent bereid
  orthopedagogische en orthodidactische kennis
  en vaardigheden te verwerven.
 • Je biedt afzonderlijke leerlingen en de groep als
  geheel een krachtige veilige en uitdagende
  leeromgeving aan op een eigentijdse, creatieve
  en planmatige manier, zodanig dat alle leerlingen
  zich gewaardeerd voelen.
 • Je versterkt het zelfvertrouwen van je leerlingen
  door positieve feedback en authentieke betrokkenheid en richt je aanpak op het behalen van
  successen door de leerling.
 • Je bent alert op de invloed die je eigen gedrag en
  dat van anderen heeft op de leerlingen.
 • Je bent ICT-vaardig en kunt efficiënt gebruikmaken van digitale hulpmiddelen.
 • Je gaat graag een stapje verder en bent ook een
  mentor voor onze leerlingen.
 • Je beschikt bij voorkeur over een pabo-diploma
  (universitaire pabo is een pre) en geeft al enige
  tijd les aan een eigen groep in het po of v(s)o.
  Maar ook als je de lerarenopleiding hebt gevolgd
  ben je van harte uitgenodigd om te solliciteren!

 

 


Share via Whatsapp

Je solliciteert op Pleysier College - Docent AVO

Persoonlijke gegevens