Docent Wiskunde

Zoetermeer (1.0 fte/uur)

Direct solliciteren op deze vacature?
Logo Oranje Nassau College

Vacature informatie

Startdatum: 31-08-2020

Reageren tot: 31-07-2020

Aantal fte/uur: 1.0

Type onderwijs: Voortgezet onderwijs

Omschrijving organisatie

Het ONC is een open, christelijke school met ruimte en respect voor ieders overtuiging. Met als uitgangspunt de Bijbelse normen en waarden, krijgt onze identiteit vooral vorm door hoe we met elkaar omgaan.

We verwachten van al onze medewerkers en leerlingen respect voor elkaar en onze omgeving, zodat iedereen zich thuis voelt en zich in een veilige sfeer kan ontwikkelen. Vanzelfsprekend vormen dagopeningen, vieringen en godsdienstlessen een wezenlijk onderdeel van het onderwijsprogramma.

Het gaat bij ons niet om het leren alleen. Onderwijs moet leerlingen ook vormen en toerusten zodat zij als mens zelfstandig in de samenleving kunnen functioneren.

Onze missie is dan ook: het bieden van kwalitatief goed en inspirerend onderwijs in een veilig en prettig leefklimaat om de leerling zo goed mogelijk voor te bereiden op de maatschappij van nu en morgen.

Functieomschrijving

Wij nodigen u alleen uit te solliciteren als u voldoet aan het gevraagde functieprofiel. Andere sollicitaties zullen niet in behandeling worden genomen.

Op het Oranje Nassau College (ONC) in Zoetermeer, vestiging Clauslaan (mavo, beroepsvoorbereidende leerwegen) ontstaat per het nieuwe schooljaar een vacature als docent wiskunde. De omvang van de vacature is circa 1,0 fte. Van de sollicitanten verwachten wij dat zij in het bezit zijn van een eerste- of tweedegraadsbevoegdheid voor het vak of de studie daarvoor volgen of willen volgen.

De leerling centraal

De leerling staat in onze school centraal. Hij of zij moet zich hier thuis voelen. Het is onze taak hen te motiveren en tot leren uit te dagen. We zijn een school waar iedere leerling zich gekend voelt. Dit komt door de gekozen begeleiding en de aandacht die er voor de leerlingen is.

Kennis en vaardigheden

We maken gebruik van moderne technieken. Zo werken alle leerlingen van de leerjaren 1 t/m 5 op een eigen laptop. We vinden het belangrijk dat de leerling niet alleen kennis vergaart, maar ook vaardigheden leert om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de maatschappij van nu en morgen. Daarnaast willen we dat onze leerlingen zich ook qua persoonlijkheid verder kunnen ontwikkelen.

Talent ontwikkelen

Onze leerlingen krijgen de ruimte om hun specifieke talenten te ontplooien. Ze krijgen les op een unit, een uitdagende leeromgeving waarin de leerlingen hun eigen plek hebben met een vaste groep docenten. De bovenbouw van de basisberoepsgerichte leerweg is samengevoegd met een opleiding mbo-niveau 2. Een vakopleiding die de leerling opleidt tot beginnend vakman of vakvrouw.

Van de sollicitanten verwachten wij dat zij in het bezit zijn van een eerste- of tweedegraadsbevoegdheid voor het vak of de studie daarvoor volgen. Ook nodigen wij zij-instromers uit om te solliciteren. Affiniteit met het onderwijsconcept “Actief Leren en Veel Doen” is gewenst evenals kennis van lesgeven met digitaal lesmateriaal. Daarnaast is (stage)ervaring binnen het vmbo van belang.

Met ieder personeelslid wordt jaarlijks een resultaat- en ontwikkelgesprek gevoerd. In dit gesprek wordt ook de beoordeling van het functioneren besproken. Een continu goede beoordeling kan leiden tot (een voordracht voor) benoeming in een LC- of LD-functie. De school begeleidt nieuwe docenten en biedt studie en ontwikkelingsmogelijkheden aan.


Delen via WhatsApp

Je solliciteert op Oranje Nassau College - Docent Wiskunde

Persoonlijke gegevens

Maak hier je gratis onderwijsCV!

Sluiten
OnderwijsCV