Docent Nederlands Tweedegraads

Gouda (0.7 fte/uur)

Direct solliciteren op deze vacature?
Logo Scholengroep Perspectief

Vacature informatie

Startdatum: 25-10-2020

Reageren tot: 06-10-2020

Aantal fte/uur: 0.7

Type onderwijs: Voortgezet onderwijs

Omschrijving organisatie

Scholengroep Perspectief voelt zich in de eerste plaats verantwoordelijk voor het scheppen van een goed pedagogisch klimaat. In dit klimaat voelt een kind zich veilig en geaccepteerd en krijgt het de ruimte om zich op zoveel mogelijk terreinen te ontwikkelen. Op deze manier wordt het kind optimaal begeleid naar zelfstandigheid.

De grondstelling van eerbied en respect voor elkaar en voor alles wat leeft staat te allen tijde centraal. De school en leraar leveren in deze omgeving een bijdrage aan de opvoeding van het kind tot een evenwichtige volwassene die handelt vanuit christelijke normen en waarden.

In artikel 4 van de statuten staat dit als volgt verwoord:

Voor wat betreft de protestants-christelijke scholen hanteert zij als uitgangspunt, inspiratiebron en oriëntatiepunt: De Bijbel als Gods Woord.
Voor wat betreft de algemeen bijzondere scholen hanteert zij als uitgangspunt de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke stromingen, in die zin dat de normen- en waardenoverdracht erop gericht is dat een leerling een levensbeschouwing kan opbouwen en van daaruit een eigen inbreng kan hebben, één en ander met respect voor de levens- en maatschappijbeschouwing van anderen.

Functieomschrijving

Wij nodigen u alleen uit te solliciteren als u voldoet aan het gevraagde functieprofiel. Andere sollicitaties zullen niet in behandeling worden genomen.

Voor De Gouwe (kader-/basis-/gemengde leerweg) zoeken wij per 26 oktober 2020 een docent Nederlands, tweedegraads bevoegdheid, voor 15 lessen in de bovenbouw. Deze vacature betreft een vervanging.


Delen via WhatsApp

Je solliciteert op Scholengroep Perspectief - Docent Nederlands Tweedegraads

Persoonlijke gegevens

Maak hier je gratis onderwijsCV!

Sluiten
OnderwijsCV